Προσωπικά δεδομένα

Η TakePosition με ευαισθησία & αξιοπιστία δηλώνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από τις εγγραφές & εισαγωγές θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για την εξυπηρέτηση & εκτέλεση της εντολή παραγγελιάς που μας δίνετε και για μελλοντικές διαφημιστικές ενέργειες-προσφορές και ο πελάτης δέχεται με το που διενεργεί αγορές από τη TakePosition.

Μόνο η TakePosition είναι ο παραλήπτης των στοιχείων σας  για τη διενέργεια της συναλλαγής μεταξύ των πελατών της, όπου είναι και απαραίτητα. Τα στοιχεία του πελάτη ανακοινώνονται μόνο στον ίδιο (μετά από έλεγχο ) όπου έχει το δικαίωμα διόρθωσης, αντίθεσης, ανακαλέσεις σύμφωνα , με την ισχύουσα νομοθεσία. H TakePosition  χρησιμοποιεί προς όφελος όλων τις τελευταίες τεχνολογικές δικλίδες ασφάλειας όπως ( IP protection, δικτυακές ασφάλειες του πελάτη,SSL protection τελευταίας τεχνολογίας κρυπτογράφησης & κλειδώματος  δεδομένων,ID protection προστασία ταυτότητας, δεδομένων του EFISHOP.GR).

Εντούτοις η TakePosition δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύου στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με την λήψη πρόσφορων μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται από την υπάρχουσα  νομοθεσία και την σχετική οποιαδήποτε υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης (πελάτης) από την είσοδο στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

 

Μετά σοβαρότητας  δηλώνουμε ότι και ισχύουσες διατάξεις να μην υπήρχαν, οι ηθικοί & επαγγελματικοί κανόνες είναι & αυτοί που ασπαζόμαστε κάθε εργάσιμη μέρα από το 1983.Εδαλως χάνετε προσωπικότητα & λόγο ύπαρξης  εάν  εξαιρέσουμε το κέρδος.                                                                                                              

                                                                            TakePosition.gr